Zastávka Praha-Modřany

Zastávka pochází z roku 1937, je situována na vyvýšeném místě s výhledem na Vltavu a panorama jejího levého břehu. Její prostou architekturu tvoří plochá střecha nesená kovovou konstrukcí. I pouhá zastávka může být invenčně architektonicky pojednána, může se stát výtvarně zajímavým místem, ač v obklíčení mnohaproudého automobilového provozu a víceúrovňových chladně-betonových hmot.

PAVEL HOŠEK (*1976, Zlín) studoval v letech 1995–2001 na Akademii výtvarných umění v Praze (sochařský ateliér J. Zeithammla); roku 1999 absolvoval stáž na Staatliche Akademie der Bildenden Künste v Karlsruhe (ateliér S. Balkenhola). Získal ocenění za návrhy revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně, 2011; památníku Jana Kašpara v Pardubicích, 2013; a pomníku Václava Dolejška v Praze, 2016. Je spoluautorem návrhu revitalizace návsi v Želechovicích u Zlína, 2014. Výběr ze samostatných výstav: Tělo a prostor, Dům umění v Českých Budějovicích, 2006; Mezi dveřmi, Galerie výtvarného umění v Náchodě, 2006; Střet, Kabinet T. Zlín, 2014; Pomezí vědomí (společně s J. Lipavským), Výklady AXA, Praha, 2017; roku 2015 vytvořil site specific instalaci pro benediktinský klášter v Broumově. V loňském roce byl zastoupen na výstavě ve veřejném prostoru Místa ’21 – Sochy pro Zbraslav. Od roku 2008 vyučuje na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice.

Pavel Hošek
Rám

Pavel Hošek ve svých sochařských dílech tematizuje proces odhmotňování prostoru či jeho vědomého zakoušení. Často mění prostorovou situaci nenápadnou intervencí, která přiměje kolemjdoucího zakusit atmosféru místa v nových vizuálních souvislostech. Do prostoru nástupiště architektonicky jednoduše pojaté zastávky Praha-Modřany zavěsil kovový Rám. Umocňuje osobitost místa pozorovacího a odpočinkového charakteru a navozuje lehkost výletní atmosféry. „Říční koridor lemují tratě vlakové + tramvajové, cyklostezka, kde je neustálý shon. Vyvýšené nástupiště ale tento pohyb uklidňuje a zároveň vzbuzuje možnost pozorování, soustředění. Nabízejí se zajímavé pohledy ať do krajiny tak také do vnitřní perspektivy a tektoniky stojek pilířů nástupiště.“ (PH, 2022) Umístění Rámu rozhýbává přísnou tektoniku vnitřního prostoru nástupiště a umožňuje uvědomit si rozdílnosti vnímání času, pohybu: „Kontrasty rychlosti toku řeky, jedoucího vlaku, pohybu mraků, kolisty… Příjezd – odjezd, start – cíl. Toto se zde dá pozorovat a rám-okno to může zábavně zinscenovat.“ (PH, 2022) Vzhledem k nemožnosti najít průnik/kompromisní řešení mezi požadavkem na parametry umělecké realizace ze strany Správy železnic a možností úpravy díla ze strany autora je dílo během festivalu dostupné pouze ve formě video-vizualizace.

Autoři video-vizualizace: Vojtěch Pollák, Richard Janeček  

Realizační tým

Umělecký ředitel:
Čestmír Suška

Kurátorky:
Dagmar Šubrtová a Iva Mladičová

Manažerka produkce:
Ivana Vodičková

PR:
Klára Sofie Střihavková

Produkce:
Dan Toman, Josefína Frýbová,
Jarka Janíčková

Technický manažer:
Martin Pertl

Grafický design:
Jáchym Moravec a David Babka

Web:
Simona Sušková

Poděkování:
Miroslav Bílek, Blanka Němcová, Vojtěch Pollák, Richard Janeček, Matěj Remeš, Rebeka Široká, Matyáš Kořínek, Vladislav Tesárek – Kladenský pivovar

Záštita

Záštitu nad Festivalem m3 laskavě přijali:

Mgr. Milan Volf
primátor města Kladna

Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
náměstek hl. města Prahy

MgA. Hana Třeštíková
radní hl. města Prahy

Česká komora Architektů

MgA. David Kašpar
místostarosta MČ P10

Mgr. Ondřej Kolář
starosta MČ P6

Pro školy

Předešlé ročníky