Nádraží Praha-Braník

Nádraží je v provozu od roku 1882. V roce 2016 proběhla jeho rekonstrukce. Stanice je mj. místem oslav Dne železnice, kdy je možné zhlédnout historické vlaky s parními lokomotivami. Specifický charakter nádraží spoluvytváří výletní atmosféra místa i monumentální betonová klenba Branického mostu nad tratí.

PETER CUSACK (*1948, Velká Británie) žije a pracuje v Londýně a Berlíně. Sbírá zvukové záznamy, je hudebník a zvukový umělec s dlouholetým zájmem o zvukovou krajinu. V roce 1998 inicioval Favourite Sounds Project zabývající se lidskými interakcemi se zvuky v místě, kde žijí. Proběhl v různých městech po celém světě, včetně Londýna, Pekingu, Prahy a Berlína. Je autorem projektu Sounds From Dangerous Places (označovaného jako zvukový žurnalismus), v němž prozkoumává zvukové záznamy z míst poznamenaných ekologickou zátěží, jako ropná pole u pobřeží Kaspického moře, okolí Černobylu, Aralské jezero v Kazachstánu. V roce 2011 byl přizván jako host DAAD Berliner Künstlerprogramm.

Peter Cusack
Branické zvukové procházky

Peter Cusack se zaměřuje na environmentální zvuk a akustickou ekologii; zvukové záznamy pořizuje v terénu a ve volné přírodě. Zabývá se výzkumem zvuku a našeho vnímání konkrétního místa, realizuje dokumentární nahrávky v oblastech se specifickým zvukovým charakterem, například postižených ekologickou katastrofou. Prostřednictvím autorských nahrávek z okolí nádraží získá návštěvník soubor informací jiného charakteru, vhledy odlišné od vizuálních obrazů nebo textových sdělení. Zpráva jiného typu přiměje k vnímání místa neobvyklým způsobem, k odlišnému prožitku prostoru. Audiozáznamem je fixován konkrétní časový úsek, již neexistující realita, návštěvník si tak konkrétní místo skrze záznam již nepřítomného znovu-uvědomuje – ne jako strukturu pevných bodů, od nichž se odvíjí vztahovost, ale jako síť, která se ustavičně děje (Miroslav Petříček). Realita se stává organismem, „aktuální entitou“ – jsme součástí organismu a žijeme současně s ním. (Alfred North Whitehead) Tento způsob vnímání v nás probouzí roviny citlivosti, které v koloběhu bytí nedostávají prostor. Výběr branického nádraží není náhodný. Výpravní budova nádraží je historicky významná, její umístění mezi několika poetickými lokalitami různého charakteru je výjimečné. Nedaleká dominanta – budova Branického pivovaru, přítomnost řeky, terminálu MHD a divokého křoví, které je útočištěm různých druhů ptactva. Zvukové vhledy Petera Cusacka invenčně zprostředkovávají současné i historické stopy, včetně existence tzv. Posázavského pacifiku na trase z Braníku přes Vrané nad Vltavou a Čerčany, který je dodnes vypravován jako sváteční parní vlak.

Peter Cusack: What We Learn About Places When We Hear Their Sounds - Braník Soundwalks

Realizační tým

Umělecký ředitel:
Čestmír Suška

Kurátorky:
Dagmar Šubrtová a Iva Mladičová

Manažerka produkce:
Ivana Vodičková

PR:
Klára Sofie Střihavková

Produkce:
Dan Toman, Josefína Frýbová,
Jarka Janíčková

Technický manažer:
Martin Pertl

Grafický design:
Jáchym Moravec a David Babka

Web:
Simona Sušková

Poděkování:
Miroslav Bílek, Blanka Němcová, Vojtěch Pollák, Richard Janeček, Matěj Remeš, Rebeka Široká, Matyáš Kořínek, Vladislav Tesárek – Kladenský pivovar

Záštita

Záštitu nad Festivalem m3 laskavě přijali:

Mgr. Milan Volf
primátor města Kladna

Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
náměstek hl. města Prahy

MgA. Hana Třeštíková
radní hl. města Prahy

Česká komora Architektů

MgA. David Kašpar
místostarosta MČ P10

Mgr. Ondřej Kolář
starosta MČ P6

Pro školy

Předešlé ročníky