Vlaková nádraží

Praha hlavní nádraží, Masarykovo nádraží, Praha-Braník, Praha-Holešovice, Praha-Libeň, Praha-Veleslavín, Praha-Vršovice, Kladno, Chomutov město

MICHAELA THELENOVÁ (*1969, Chomutov) studovala v letech 1987–1993 na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Katedra výtvarné výchovy). Od roku 1992 proběhla řada jejích samostatných výstav v ČR i zahraničí, z posledních let uveďme např.: Sudetská rapsodie (s M. Kurišem), Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, 2015; Prach v medzerách (se Z. Kolečkovou), Kunsthalle / Hala umenia, Košice, 2016; Sudetská reneta, Galerie Hunt Kastner, Praha, 2018; Přes kopec, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem, 2019; Snímky vlaňajšej sezóny (s A. Čiernym), Galerie Schemnitz, Banská Štiavnica, 2021. V roce 2003 náležela k finalistům Ceny Jindřicha Chalupeckého. Od roku 1994 pedagogicky působí na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (do 2008 odborná asistentka ateliéru Fotografie), od roku 2008 vede ateliér Digitálních médií. Je zastupována galerií Hunt Kastner Artworks v Praze. Její práce jsou součástí sbírek Národní galerie v Praze, UPM v Praze, Moravské galerie v Brně, Muzeu umění v Olomouci, KGVU ve Zlíně, Galerie Klatovy / Klenová, Centra pro současné umění v Praze a Galerie Futura v Praze. 

Michaela Thelenová
Z okna pozoruji tiché plynutí řeky

Michaela Thelenová se zabývá uměleckou reflexí postindustriální krajiny severních Čech. Silná témata spojená především s územím bývalých Sudet formuluje skrze média fotografie a video, v současné době pracuje hlavně s digitální fotografií a počítačovými technologiemi. Tematizuje individuální i kolektivní paměť – procesy jejího vrstvení v čase, postupného zapomínání a opětovného vybavování. Reflektuje vzájemnost městského organismu a krajiny, koexistenci industriálních aglomerací a obytných čtvrtí, dopad průmyslu na utváření krajiny. Viditelnou rovinu osobní i společenské reality postupně rozkrývá nenápadnými odkazy, zviditelňuje hlubší významové roviny pohnuté historie regionu. Intimní výpověď transformuje do obecných významů, skrze konkrétní zkušenosti pojmenovává obecné fenomény společnosti. Michaela Thelenová vytvořila pro Festival m3 soubor pohlednic evokujících pocit zachycení atmosféry letmého okamžiku. Obrazové výjevy doplňuje větami připomínajícími důvěrně známé situace. Forma pohlednice sama o sobě přirozeně nese význam přemístění, cesty. Charakter vjemu, který zakoušíme právě při jízdě vlakem – měnící se obrazy míjené krajiny rámované oknem, spouští asociace příběhů, vzpomínek. Čekání, postávání, necílené popocházení v nádražních halách a na nástupištích navozují znovu a znovu všem dobře známou specifickou atmosféru. Sledujeme sekvence nespojitých fragmentů, přitom se ale přistihujeme, jak nám automaticky v představách spouští děje reálných příběhů. Pohlednice s částmi zachycených, skoro až nehmotných krajin s osobními texty budou na vlakových nádražích na místech obvyklé nabídky tištěných materiálů k volnému rozebrání kolemjdoucími.

Realizační tým

Umělecký ředitel:
Čestmír Suška

Kurátorky:
Dagmar Šubrtová a Iva Mladičová

Manažerka produkce:
Ivana Vodičková

PR:
Klára Sofie Střihavková

Produkce:
Dan Toman, Josefína Frýbová,
Jarka Janíčková

Technický manažer:
Martin Pertl

Grafický design:
Jáchym Moravec a David Babka

Web:
Simona Sušková

Poděkování:
Miroslav Bílek, Blanka Němcová, Vojtěch Pollák, Richard Janeček, Matěj Remeš, Rebeka Široká, Matyáš Kořínek, Vladislav Tesárek – Kladenský pivovar

Záštita

Záštitu nad Festivalem m3 laskavě přijali:

Mgr. Milan Volf
primátor města Kladna

Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
náměstek hl. města Prahy

MgA. Hana Třeštíková
radní hl. města Prahy

Česká komora Architektů

MgA. David Kašpar
místostarosta MČ P10

Mgr. Ondřej Kolář
starosta MČ P6

Pro školy

Předešlé ročníky