Masarykovo nádraží

Budovy nádraží pocházejí z let 1844–1845. Jde o první nádraží parostrojní železnice v Praze. Od poloviny 20. století se opakovaně uvažovalo o jeho zrušení kvůli prostorovým nárokům povrchové dopravy. Dnes je zamýšleno jako konečná stanice připravovaného železničního spojení na Letiště Václava Havla a dále do Kladna. V místě někdejších služebně technických prostor nádraží je v současné době budován administrativně obchodní komplex dle návrhu Zahy Hadid.

LLOYD DUNN (*1957, Iowa) vystudoval University of Iowa v USA obory multimédia u Mel Andringy a Hanse Bredera a elektronická hudba u Kennetha Gaburoa. V 90. letech byl hlavním editorem a vydavatelem globálně šířených výtvarných časopisů PhotoStatic a Retrofuturism, které jsou součástí řady důležitých sbírek a archivů – například Knihovny Muzea moderního umění v New Yorku. V roce 1987 společně s kolegy založil umělecký kolektiv Tape-beatles, který je řazen k prvním experimentálním skupinám zaměřeným na otázky duševního vlastnictví a autorská práva. Tape-beatles realizovali audiovizuální živé performance, s magnetofonovými páskami a multiprojekci 16 mm filmu. Vydavatelství Staalplaat v Amsterdamu a Berlíně a další hudební vydavatelství vydala soubory jejich CD disků. Od roku 2009 se Dunn věnuje svému poslednímu projektu – online podcastům pod názvem nula.cc. Pokračuje zde v průzkumu uměleckých forem, využívajících technologie, apropriaci, koláž, time-based media a design, a zabývá se otázkou, co znamená člověk jako vnímající bytost. Dunn žije a pracuje v Praze a nedávno pro Radio Art Zone dokončil dvacetihodinovou zvukovou kompozici Beyond sublargo.

Lloyd Dunn
Locomotive II

Monotónnost dopadajícího deště, plynutí vody, znění meziplanetárního prostoru, cykličnost procesů, mikrokosmos – makrokosmos, prostor mezi zvukem a tónem, rytmus města, tušení příběhu, zvuky slunovratu, bouře, horizont, statičnost v pohybu, jízda vlakem, zvuky nádraží, zvonů, moře, větru, pohledy do krajiny, kontemplativní rytmus, fragmenty filmů ruské avantgardy 20. a 30. let, imprese z cest – Maroko, Laos, Rumunsko, Ukrajina, Arménie, Čína, Albánie, Etiopie, Uruguay. To jsou příklady ze široké škály námětů a výrazových prvků, z jejichž různorodého prolínání a řazení Lloyd Dunn vytváří koláže zvukových, obrazových a textových prostorů. Prostřednictvím fotografie, filmu, videa, audiozáznamu, eseje diváka/posluchače připoutává k vjemu, vede k soustředění, probouzí zájem, nechává jej odevzdat se, splynout s atmosférou, dějem. Základ současné instalace Locomotive pochází z roku 2009 a tvoří jej zvuková kompozice z nahrávky parní lokomotivy, dobových terénních nahrávek a inspirace principy kinematografie používanými ve starých filmech. Forma kruhového obrazu v temném poli zdůrazňuje snový a subjektivní charakter práce, propojující abstraktní tendenci experimentálního filmu s narativností. Současně nese inspiraci teorií distanční montáže arménského režiséra Artavazda Pelešjana. Stávající verze Locomotive byla rozšířena o nový obrazový materiál a nový zvukový sestřih. V instalaci pro nádražní budovu je promítána nepřetržitě ve smyčce. Otevírá prostor imaginaci pozvolna se odpoutávající od reality směrem do snovosti, navozené monotónností rytmu jízdy vlakem.

foto: Jan Rasch

Dílo muselo být z Masarykova nádraží odstraněno a je ke shlédnutí online zde:

Realizační tým

Umělecký ředitel:
Čestmír Suška

Kurátorky:
Dagmar Šubrtová a Iva Mladičová

Manažerka produkce:
Ivana Vodičková

PR:
Klára Sofie Střihavková

Produkce:
Dan Toman, Josefína Frýbová,
Jarka Janíčková

Technický manažer:
Martin Pertl

Grafický design:
Jáchym Moravec a David Babka

Web:
Simona Sušková

Poděkování:
Miroslav Bílek, Blanka Němcová, Vojtěch Pollák, Richard Janeček, Matěj Remeš, Rebeka Široká, Matyáš Kořínek, Vladislav Tesárek – Kladenský pivovar

Záštita

Záštitu nad Festivalem m3 laskavě přijali:

Mgr. Milan Volf
primátor města Kladna

Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
náměstek hl. města Prahy

MgA. Hana Třeštíková
radní hl. města Prahy

Česká komora Architektů

MgA. David Kašpar
místostarosta MČ P10

Mgr. Ondřej Kolář
starosta MČ P6

Pro školy

Předešlé ročníky