Nádraží Praha - Zličín​

Historie nádražní budovy Praha-Zličín sahá do roku 1872. Byla vybudována na trati nazývané Pražský Semmering (Praha- -Smíchov – Hostivice), tvořící výjimečný architektonický i krajinný celek. Jeho nejznámějším článkem je historický viadukt přes Hlubočepské údolí. Pražský Semmering je součástí slavné Buštěhradské dráhy, jejíž původ sahá k počátkům železnice v Čechách. Okolí nádraží Praha-Zličín tvoří různorodá sestava: tramvajová smyčka Sídliště Řepy, menší rybník, masivní betonová zeď skladového areálu, obří brownfield, drobné domky-kůlny s květinovými zahrádkami, především ale brutální moderní výstavba.

EPOS 257 (*198?, Praha) Od 13ti let dělal graffiti. Byl členem seskupení Ztohoven. Už nekrade a nehulí džointy, ale sem tam si něco vypůjčí, zničí nebo zabaví a stále taguje. Je absolventem UMPRUM a dokončuje doktorát na AVU. Zabývá se především uměleckou reflexí problematických témat využívání veřejného prostoru. V jeho současných pracích se často mísí živelnost a drzost pouliční scény s hloubavostí a komplexností kriticky uvažujícího autora. / www.epos257.com

ALBERT ŠTURMA (*1981, Praha) je botanik a křovinář. Jeho životním mentorem i průvodcem je Honza Nedvěd, který o tom ale neví. Nekriticky zbožňuje sliz ve formě hašé, bordel a krajinné gordické uzly, které nemá cenu roztínat. Jako čert kříže se vyhýbá záchodkům, a když to jde, močí do křoví. Dlouhodobě pracuje s pocitem beznaděje v průměrném křoví, s odcizením od prapůvodní jednoty člověka a igelitu a s teorémem mastného míčku. Ke křovinaření vede – se střídavým úspěchem – i ostatní, včetně vlastních dětí, a proto se sám nazývá „Strauchfűhrer”.

MARTIN NETOČNÝ (*1995) se ve volné tvorbě zabývá dekonstrukcí sdílených historických narativů, vizuální analýzou kulturní krajiny a vztahovou estetikou veřejného prostoru. Rád se tedy pohybuje na hraně rigidních a organických struktur průmyslové společnosti. Ve všech sférách zájmu uplatňuje přístup vycházející jak ze statického, tak i pohyblivého technického obrazu. Vlastní je mu také práce s teoretickým textem. Vystudoval Katedru fotografie na FAMU.

 

Epos 257, Jan Albert Šturma, Martin Netočný

Epos 257
Albert Šturma, Martin Netočný

Výzkum toho, co toto okolí není a co co nebude neznamenat; kudy vede hranice města.

Naše dočasná výzkumná stanice má striktní řád a chystá se pro výzkumné účely zneužít veřejnost. Budeme podnikat obsedantně-observační výpravy do širšího okolí. Jsme výzkumná skupina, která si k bádání bude průběžně zvát další spřízněné průzkumníky.

a) nepřísná analýza současného stavu

Lokalita prostá spektáklu plná neprostupných náletových porostů leží ladem a pokukuje po obrodných procesech, které konečně osvobodí její dřímající kapitálový potenciál. Industriální éře odzvonilo a stejně tak i nedaleké vagónce. Území o tisících metrech čtverečních je už několik let rozparcelováno pojmy jako rezidenční areál a velkorysý privátní park. Mezitím, co se nikým nešlechtěná vegetace bujně množí a proplétá napříč světem developerských záměrů, rozprodává se jedna z plánovaných pěti set dvaceti šesti bytových jednotek za druhou. Na své si přece přijdou singles, mladé páry i rodiny s dětmi. A i kdyby to nakonec byli jen spekulanti, hranice mezi chaosem a řádem bude už jednou provždy nastavena. Tam, kde je dnes účel skryt, objeví se jasněji, než jsme si kdy dokázali představit. Už ideově raší betonový ubytovávací květ s dočasným pozlátkem luxusu, se skvělými nákupy a fitness 24/7. Pro příští generace!

b) manifest místo úvodu do tématu

Už nebudeme mít důvod ptát se: „Jak se to tady jmenuje?“ Budeme to cítit jako danost zabalenou v odpočinku i aktivní relaxaci, občanské vybavenosti a dopravní dostupnosti. Jako mastný donut, připravený ke konzumaci.

Dnes však takové otázky ještě klást můžeme, například pod kůru stromů. Zbývá nám na to několik posledních měsíců, možná let. Pak se území za hranicí nedalekého sídliště promění z otazníku na úderné konstatování. Vstoupí do něj jasná struktura ne nepodobná té, kterou bychom našli při sledování vektoru směřujícího do středu města. Centralizovat znamená členit, a tedy i vštěpovat účel. Nás účel nezajímá. Zajímá nás jeho hranice s tím, co neumí kolektivní racionalita obsáhnout.

Jsme  !

c) striktně a správně nedodržovaná metodika

Omotáváme se lokalitou prostou spektáklu. V lůně přírody zachycujeme své údy do osidel svlačců a náletových porostů. Oscilujeme mezi třtinou křovištní rozvibrovanou větrem. Zanášíme do krajiny nahodilé domněnky o tom, kde končí a začíná město dřív, než nám to prozradí estetika digitálního renderu. Zakládáme špinavé ohně v místech, kde brzy zaharaší stavební míchačka a kovové vzpěry budou navždy překryty betonem. Naši výzkumnou labilitu v neposlední řadě také indexujeme, archivujeme a dokumentujeme pro závdavek budoucím časům, kdy místo dostane název a rozčlení jej ulice a plácky, které budou rovněž zřetelně pojmenovány.

Musíme to (p)opravit!

Jsme  !

Epos 257, Jan Albert Šturma, Martin Netočný

Realizační tým

Umělecký ředitel:
Čestmír Suška

Kurátorky:
Dagmar Šubrtová a Iva Mladičová

Manažerka produkce:
Ivana Vodičková

PR:
Klára Sofie Střihavková

Produkce:
Dan Toman, Josefína Frýbová,
Jarka Janíčková

Technický manažer:
Martin Pertl

Grafický design:
Jáchym Moravec a David Babka

Web:
Simona Sušková

Poděkování:
Miroslav Bílek, Blanka Němcová, Vojtěch Pollák, Richard Janeček, Matěj Remeš, Rebeka Široká, Matyáš Kořínek, Vladislav Tesárek – Kladenský pivovar

Záštita

Záštitu nad Festivalem m3 laskavě přijali:

Mgr. Milan Volf
primátor města Kladna

Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
náměstek hl. města Prahy

MgA. Hana Třeštíková
radní hl. města Prahy

Česká komora Architektů

MgA. David Kašpar
místostarosta MČ P10

Mgr. Ondřej Kolář
starosta MČ P6

Pro školy

Předešlé ročníky