Nádraží Praha - Řeporyje​

Budova nádraží pochází z roku 1878. V současné době již neslouží původnímu účelu, stále ale v sobě uchovává původní provozní artefakty – nádražní pokladnu, vnější kryté nástupiště s dochovanými dřevěnými prvky. V prvním patře jsou patrné stavební úpravy z doby, kdy prostory sloužily k soukromému bydlení. V současné době budova čeká na rekonstrukci a nalezení nového smysluplného využití.

ELIÁŠ DOLEJŠÍ (*1982, Praha) studoval v letech 2003–2004 na Fakultě umění Ostravské univerzity (ateliér M. Kotrby) a v letech 2007–2013 na Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér sochařství II, J. Zeithamml); roku 2009 absolvoval stáž v ateliéru hostujícího umělce J. Merty. Výběr ze samostatných výstav: Zrcadlení, Nau Gallery, Praha, 2015; Napřed uhořet (s I. Pinkavou), Galerie výtvarných umění, Ostrava, 2018; Promluva, Synagoga na Palmovce, Praha, 2019; Čekání, Galerie Dům, Broumov, 2021; Obyčejné myšlenky, Pragovka Gallery, Praha, 2021. Z nedávných účastí na společných výstavách připomeňme např.: Artikl – Sedm let s uměním, GASK, Kutná Hora, 2020; Morfologie, Kabinet T., Zlín, 2020; Re_Form / Sonda do současného českého sochařství, Trafo Gallery, Praha, 2020; Klášterní zahrada 2021, Broumov. 

Eliáš Dolejší​
Bledě modré pokrytí

Eliáše Dolejšího zajímají výtvarné možnosti zprostředkování syntézy základních principů odlišných duchovních systémů, inspiraci nachází často v textech Mircea Eliadeho. Svými pracemi se snaží navodit divácký vjem zakoušení posvátného. Objekty a instalace vytváří z nalezených materiálů, pracuje s vědomím dočasnosti hmotné reality, používá výraz intenzity a křehkosti, napětí a odhmotnění, prostorové plasticity barev. Prací Bledě modré pokrytí realizovanou na kryté části nástupiště řeporyjské nádražní budovy navazuje na instalaci vytvořenou pro broumovskou Galerii Dům v roce 2021. Ta nesla název Čekání a umocňovala světelný charakter prostoru, navodila možnost prožitku tenze momentu přítomnosti a současně klidu odevzdanosti. Sestávala ze souboru „satelitů“ ze dřeva a papíru zavěšených u stropu, z hliníkových miskovitých tvarů na podlaze asociujících dlaně v gestu přijímání, a světelných boxů komponovaných symetricky s okny protější stěny prostoru. Odstín modré barvy nástropních objektů odkazoval k autorově návštěvě kaple Scrovegniů v Padově s Giottovými freskami z počátku 14. století. Také v instalaci pro řeporyjskou nádražní budovu pracuje Eliáš Dolejší s poetikou nebesky modrých „satelitů“. Současně odkazuje k dnešní realitě satelitů umístěných na oběžné dráze Země (mj. orbitální konstelace Starlink společností Elona Muska). Bledě modré pokrytí vytváří pomyslnou polaritní dvojici se zamýšlenou (ale nerealizovanou) instalací ve vyhořelé stavbě na protější straně nádražního kolejiště (v současné době čekající na rekonstrukci). Měla ztělesňovat významy rozpadu, mizení. Stávající instalace mj. koresponduje s představou atmosféry nádraží z dob jeho živého provozu.

Realizační tým

Umělecký ředitel:
Čestmír Suška

Kurátorky:
Dagmar Šubrtová a Iva Mladičová

Manažerka produkce:
Ivana Vodičková

PR:
Klára Sofie Střihavková

Produkce:
Dan Toman, Josefína Frýbová,
Jarka Janíčková

Technický manažer:
Martin Pertl

Grafický design:
Jáchym Moravec a David Babka

Web:
Simona Sušková

Poděkování:
Miroslav Bílek, Blanka Němcová, Vojtěch Pollák, Richard Janeček, Matěj Remeš, Rebeka Široká, Matyáš Kořínek, Vladislav Tesárek – Kladenský pivovar

Záštita

Záštitu nad Festivalem m3 laskavě přijali:

Mgr. Milan Volf
primátor města Kladna

Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
náměstek hl. města Prahy

MgA. Hana Třeštíková
radní hl. města Prahy

Česká komora Architektů

MgA. David Kašpar
místostarosta MČ P10

Mgr. Ondřej Kolář
starosta MČ P6

Pro školy

Předešlé ročníky